Lijst – Nederlandse vrouwen uit Ravensbrück naar Zweden

De Lijst: Uit Ravensbrück

De samenstelling van de namen op deze lijst baseert voornamelijk op de aanname, dat de vrouwen uit Ravensbrück tussen 25 april en 1 mei 1945 in Malmö aankwamen. De lijst bevat 244 namen. Van de 244 namen zijn 240 te vinden op de z.g. Passagerlistor uit het stadsarchief van Malmö. Van de 244 kwamen met zekerheid 165 uit Ravensbrück, daarvan 138 met Ravensbrück gevangenennummer. Van de 79 vrouwen zonder duidelijk verblijf in Ravensbrück waren 59 met de anderen in het kamp Skatås bij Göteborg en 58 in de opname “Nya Museet”. Tussen de 79 niet duidelijk Ravensbrück vrouwen zijn opmerkelijk vele joodse vrouwen. Dit zijn mogelijk joodse vrouwen die kort voor de evacuatie naar Zweden in Ravensbrück aankwamen. De laatste kolom “ID” is de indicatie in de z.g. “Lund Datei” van de gedenkplaats Neuengamme. Helaas is deze databank niet volledig. Onder de nummer 1.1.35.1 in het archief van het ITS in Bad Arolsen is een Liste über ehemalige niederländische Häftlinge des KL Ravensbrück, die nach Schweden gebracht wurden. De lijst met 244 namen bevat 216 namen van de lijst in het ITS. Van deze 216 namen is een naam zonder datum van aankomst in Malmö en zonder verdere gegevens met een samenhang tot de overige vrouwen of Ravensbrück.

Vijf Nederlandse kwamen op 2 mei vanuit Lübeck in Trelleborg aan zie Trelleborg (vanommen.de). Waar deze vrouwen voor Lübeck vandaan kwamen is een raadsel, waarschijnlijk niet uit Ravensbrück.

De naam “Baars” in de kolom “Notitie” duidt op gegevens uit een onderzoek van Adriënne Baars.