Vanuit Ravensbrück en Hamburg naar Zweden – De getallen

Aankomst Malmö en Trelleborg

De bovenstaande tabel (aanklikken) toont het gezamenlijke aantal vrouwen die Zweden bereikten volgens de z.g. Passagierslijsten. Dat zijn de lijsten die samengesteld werden door de Zweedse autoriteiten bij aankomst in Zweden. De lijsten met aankomst Malmö worden in het Stadsarchief van Malmö onder “F7-10” bewaard. De lijst met aankomst “Trelleborg” komt uit het Rijksarchief in Lund. Aankomsten in andere havens zoals Landskrona of Hälsingborg zijn niet bekend.

De lijsten uit het stadsarchief Malmö schijnen de betrouwbaarste gegevens te bevatten. De namen die de Ambassade in Stockholm bij aankomst van de Nederlandse vrouwen samenstelde en in “De Fakkel” verschenen heb ik nog niet volledig kunnen inzien.

De Gedenkplaats Neuengamme heeft een databank aangelegd op basis van de registratie kaarten in het Rijksarchief in Lund. Deze z.g. “Lund Datei” is omvattend en waardevol maar onvolledig en onzeker aangaande genus, aankomst datum en nationaliteit.

De b.g. tabel “Aankomst Malmö en Trelleborg” komt op 7340 vrouwen uit Ravensbrück en 2912 uit Hamburg. De vrouwen representeren ongeveer 23 nationaliteiten. De deling tussen Ravensbrück en Hamburg berust op de aankomstdatum. Dat alle 7340 vrouwen uit Ravensbrück (hoofd- en buitenkampen) en alle 2912 uit buitenkampen van Neuengamme komen is niet zeker. In Lübeck kunnen vrouwen van elders zijn aangekomen zodat vooral de herkomst van de in Trelleborg aangekomen vrouwen niet zeker is. Het transport van 299 Franse vrouwen door het ICRC die  5-4-45 en 100 meest Skandinavische vrouwen die 8-4-45 Ravensbrück verlieten, zijn in de b.g. tabel niet opgenomen.